Karaman HaberleriYazarlar

Selçuk Şimşek’in Kaleminden “Eğitim 3”

Dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle yarışabilmemiz için yeterli sayıda patent üretmeliyiz.

Bunun için inovasyon ve inovatif düşünme noktasında akılcı yaklaşımlar geliştirilmeli.
İnovasyon,yeni yaratıcı fikirlerin veya buluşların ekonomik alanlara uygun hale getirilip uygulanmasına deniyor.

Bir diğer tanımıyla, gözle görülür açık ihtiyaçların çözümüne yönelik sunulmuş yaratıcı çözümler sürecidir.

İnovatif düşünme, fikirler ve çözümler üretmek için kullanılan yaratıcı bir düşünce sürecidir.
Sorunlara veya prosedürlere yaklaşmak için yeni yöntemler bulmayı içeren karmaşık bir düşünce sistemidir.

Bu bağlamda çocuklarımızainovasyon yapma ve inovatifdüşünme becerileri erken yaşta eğitim kurumlarımızda kazandırılmalı.

Proje üretme, tasarım çalışmaları çizme konularında hayal güçleri zenginleştirilmeli.
Dünya ticaretinde var olabilmek için marka üretme, logo tasarlama, slogan oluşturma ve pazarlama konusunda öneriler sunabilme beceri ve düşüncesiokul çağında genç zihinlere zerk edilmeli.

Öğrencilerin spor becerileri ve ahlakı, idman bilgisi, bireysel ve takım sporları kültürü, centilmence yarışma isteği, çalışma disiplini, yardımlaşma, dayanışma, birlikte hareket etme ve rakibe saygı duyguları geliştirilmeli.

Sağlıklı bir yaşam için elzem olan egzersiz yapma alışkanlığıokullarımızda erken yaşta kazandırılmalı.
Sporda, sanatta, estetikte, müzikte, bilimde ve teknolojide iyi yetişmiş bireyler için çağcıl bir anlayışla eğitim kurumlarımızda doğru adımlar atılmalı.

Çocuklarımıza karşılaştığı sorunları çözme becerisini başkalarından beklemeden çözüm üretebilme gayretive çabası içine girebilmeleri okullarımızda öğretilmeli.

Günümüz dünyasında; alanında iyi eğitim almış, bilişim teknolojilerini kullanan, dil bilen, birlikte çalışma becerisi olan, grup çalışmalarında sorumluluk alan, sorun çözebilen, ilişkileri yönetebilme yetileri gelişmiş bireylere ihtiyacımız var.

Bu donanımlarla yetişmiş bireyler, yaşadıkları toplumu da değerler toplumuna dönüştürür.
İletişim ve ulaşım teknolojileri dünyayı daha küçük ve ulaşılabilir hale getirdi.

Ülke olarak bizde en önemli değerimiz olan genç insan kaynağımızı günün şartlarına göre hazırlamalıyız.
Algıları açık, öngörüleri isabetli ve tercihleri sağlam bireyler yetiştirmeliyiz.

Bireyin mutluluğu, toplumun huzuru ve ülkenin geleceği için nitelikli bir eğitim organizasyonu inşa etmek şart.

Dünyadaki hızlı değişim ve gelişim, ülkemizi de eğitimde düşünsel bir devrim yapmaya zorluyor.

Son sözümüz de hayatın her alanında üretme sinerjisini, toplumun tüm kesimlerine dalga dalga yayan bir eğitim modelinde, dokunduğu her şeye değer katan çocuklar yetiştirmek olsun.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Mesajlar