Yazarlar

Selçuk Şimşek’in Kaleminden “Özgecilik”

ÖZGECİLİK
Eşrefi mahlûkat (varlıkların en şereflisi) olan insan doğar, yaşar ve ölür.
İnsan aklı ve fikri ile diğer canlılardan ayrılan en değerli varlıktır.
Bu değerli varlığın sonunda gideceği yer iki metre kare topraktır.
İnsan herkes tarafından bilinen bu hakikate rağmen hayattayken dünyalara sığmaz.
Sahip olma duygusu, kazanma hırsı ve her şeyi mübah görme anlayışıinsanın gözünü kör eder.
Kanun, kural tanımayan aç gözlülükve bencillik duygusu insanın ruhunu esir alır.
Duyarsız bir vicdan ve kararmış bir kalp ile tüm toplumsal değerleri hiçe sayar, başkalarının hakkını, hukukunu görmezden gelir.
Toplumda böyle düşünen insan sayısı her geçen gün artıyor, ilkesizce yaşamak adeta normalleşiyor.
Günümüzde hiçbir karşılık ya da ödül beklemeden başkasına yardım eden insanlar maalesefazalıyor.
Özgecilik ne demek?
Başkalarının iyiliği için elinden geleni esirgememe durumu.
Başkalarının iyiliğine çalışmayı yaşam ve ahlak ilkesi yapan dünya görüşü.
İnsanlara karşılık beklemeksizin yapılan hizmet, iyilik, yardım.
Kişinin başkalarının çıkarları adına kendi çıkarlarından vazgeçebilme durumu.
Bencillik karşıtı olma hali.
Erdemli bir insanın sahip olması gereken güzel hasletler.
Toplumda karşımıza bu değerleri içselleştirip davranışa dönüştürmüş bir birey çıktığında şaşırıyoruz.
Hâlbuki
Ülke insanı olarak doğal afetlerde ve sosyal olaylarda yardımlaşmayı dayanışmayı, paylaşmayı severiz.
Dini bayramlarda yardımseverlik, cömertlik, iyilik yapma noktasındaki duygularımız hep zirvededir.
Nerede bir öksüz, yetim çocuk görsek başını okşar sevgimizi gösteririz.
Bu bağlamdaki içten samimi karşılık beklemeden yapılan iyiliklerin adıdır özgecilik.
Özgeciliğin özünde, iyilik yapma, yardımseverlik, özveri, cömertlik, duygudaşlık, merhamet, gönüllülük ve paylaşma vardır.
Özgeci Davranış: İnsanlara iyilik yapmış olmanın verdiği doyum dışında, hiçbir karşılık ya da ödül beklentisi olmaksızın bir başkasına yardım etmek için gönüllü olma halidir.
Sosyal hayat bizlereinsanlara ihtiyacı olan şeyleri vermemiz gerektiğini öğretir.
Yapılan çalışmalarda özgecilik davranışı ile beğenme hissi arasında da ilişki olduğu ortaya çıkıyor. Yani beğendiğimiz kişilere daha çok yardım ederiz.
Bireyin herhangi bir çıkar gözetmeden, hatta bazen de bir bedel ödeyerek diğer bireylerin veya toplumun iyiliği uğruna fedakârlıkta bulunmayı prensip edinen tutum ve davranışların gelişipyayılmasıumuduyla…

Twitter@selcuksimsek68
Instagram:selcuksimsek6868
Facebook: Selçuk Şimşek

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Mesajlar